PŘIPRAVOVANÉ

Rezidence Škrochova 2. etapa

Rezidence Škrochova 2. etapa

...
Více »

BD Žarošice

BD Žarošice

Projekt BD Žarošice je projektem stavební a developerské firmy SMART DSP, s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno a projektového ateliéru B – CONSTRUCT s.r.o., Lesní 14, 678 01 Blansko. Firma SMART DSP, s.r.o. je nejen nositelem, ale zároveň i investorem celého projektu. Jedná se o novostavbu dvaceti dvou bytových jednotek, které splňují veškerý dnešní bytový standard a nabízí velmi příjemné bydlení v obci Žarošice mezi Slavkovem a Kyjovem. Projekt skýtá zajímavou kombinaci pořizovací ceny a standardu vybavení bytu a sanity. V první fázi výstavby proběhne první etapa-první bytový dům dvaceti dvou bytových jednotek a v druhé etapě – druhý bytový dům s rovněž dvaceti dvěma bytovými jednotkami. Termín dokončení I. etapy předpokládán v listopadu 2021, II. etapa v listopadu 2022.
Více »